Analiza statystyczna – po co się ją opracowuje?

Każda analiza statystyczna, którą się opracowuje, ma określony cel. Nie opracowuje się analiz tylko po to, by sobie one były. Zanim taka analiza powstanie, przeprowadza się badania. Charakter tych badań nie zawsze jest taki sam. Czasami badanie ogranicza się do analizy treści. Wtedy analiza statystyczna jest przygotowywana na podstawie zdobytych informacji. Nie jest to jednak jedyna metoda.

Żeby powstała analiza statystyczna przeprowadza się ankiety i wywiady. To też są metody badawcze, które wykorzystuje się w badaniach. Analizy statystyczne opracowuje się dla badań o charakterze teoretycznym i praktycznym. Można na przykład badać stosunek ludzi do bezstresowego wychowania, to będzie kwestia teoretyczna lub działanie leku na wyznaczonej grupie pacjentów. Wyniki obu tych badań można ukazać i przedstawić za pomocą analiz statystycznych.